Per utilitzar el software de VaxaSoftware, els usuaris han d'acceptar les condicions d'ús del mateix:

CONDICIONS D'ÚS DEL SOFTWARE COMERCIAL
VaxaSoftware no serà responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes ocasionats per l'ús o impossibilitat d'ús del software, ni pels efectes en el funcionament del software de tercers o del sistema operatiu.

Abans de la instal·lació recomanem fer còpia de seguretat de tota dada, crear un punt de restauració del sistema i tenir a mà tots els arxius per a la reinstal·lació del sistema operatiu i tot el seu software.

Vostè podrà avaluar gratuïtament el software durant el temps que consideri necessari.
Transcorregut aquest període d'avaluació vostè haurà de registrar o desinstal·lar el software.

Per registrar el software obri l'opció "REGISTRAR APLICACIÓ" a l'ajuda del software.
Després de pagar els drets de registre rebrà per correu electrònic la CLAU de REGISTRE.
Un cop registrat el software, podrà usar les opcions que estaven deshabilitades fins a aquest moment.

Conservi la seva clau de registre en lloc segur. Si hagués de tornar a instal·lar el software podria necessitar-la.

La clau de REGISTRE és única per a cada equip. No podrà utilitzar la clau de registre en un equip diferent.

Vostè pot distribuir lliurement còpies inalterades del sistema d'instal·lació del software a altres usuaris.
Vostè té dret a l'ús del software però no a la propietat del mateix.
Per tant, vostè no pot descompilar el software ni utilitzar cap tipus d'enginyeria inversa per anàlisi o modificació.
No podeu utilitzar part o la totalitat del software per crear un nou software.

Cookies
www.vaxasoftware.com no utilitza cookies.Les característiques, aspecte i preu dels productes software comercial són només per a propòsits informatius. VaxaSoftware es reserva el dret a realitzar canvis en les caraterístiques, aspecte i preu dels productes software comercial sense avís previ.


AVÍS SOBRE ELS JOCS I ALTRES APLICACIONS
VaxaSoftware declina qualsevol responsabilitat per les conseqüències de l'alteració de la salut i/o la personalitat dels usuaris causa de l'ús del software.

Els jocs per ordinador i altres software poden provocar addicció i/o alteracions de la salut i/o la personalitat.
Recomanem l'ús responsable i moderat dels mateixos.
Els menors d'edat hauran de ser supervisats per un adult.
Eviteu utilitzar el software durant un temps excessiu.
Consulti un professional de la salut abans d'utilitzar el software.
Vostè està aquí  >  Inici  >  Condicions d'ús
Nota
Aquesta pàgina té caràcter exclusivament informatiu i no legal, per la qual cosa no es podrà utilitzar com a base per a cap recurs.
Les característiques i especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís. Els detalls del producte final adquirit poden ser diferents als que aquí es ressenyen.
Condicions d'ús del software
Copyright © 2007 - 2024 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.