Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Generador d'exercicis de Matemàtiques
Nota:
El text blau indica els temes nous en aquesta versió.

Free TMZ2 Generador de Problemes Matematiques download
Download TMZ2 Generador de Problemes Matematiques
from the best download software source

Premis i reconeixements

TMZ2 Generador de Problemes Matematiques - Download free
MATEMÀTIQUES
Generador de problemes i exercicis

TMZ2
Windows 7 - 8 - 10


Provar gratis.  Compra: 59 $  -  49 €
Sistema operatiuVersió


Manual d'usuari

Referència
Licència
1.25.0


Creu seus pròpies col·leccions en segons...
MATEMÀTIQUES


Caixa fictícia.
Només disponible per a descàrrega.
In other languages
Ràpid i fàcil

Creu i imprimiu completes col·leccions d'exercicis per als seus alumnes.
Exàmens, exercicis de repàs i tasca diària.

Obtingui les seves col·leccions a l'instant en qualsevol moment.
Una interminable font de material educatiu adaptat a les seves necessitats específiques.
Sistemes d'equacions lineals
Nombres naturals
Nombres enters
Nombres decimals
Nombres racionals
Nombres reals
Canvis d'unitats
Sistema sexagesimal
Potències i radicals
Proporcions i percentatges
Polinomis
Successions i progressions
Equacions. Introducció

Inequacions
Sistemes d'equacions no lineals
Matrius, determinants i sistemes d'equacions
Geometria bàsica I. Formes planes
Trigonometria
Nombres complexos
Geometria analítica en el pla
Geometria analítica de l'espai
Límits
DerivadesEstudi de funcions
Representació gràfica de funcions
Integrals indefinides
Integrals definides
Estadística descriptiva
Combinatòria
Divisibilitat
Exponencials i logaritmes
Sistemes d'inequacions
Espai vectorial
Equacions diferencials
Probabilitat
Fraccions algebraiques
Equacions. Lineals
Equacions. Quadràtiques

Equacions. Altres tipus

Còniques
Càlcul vectorial
Geometria bàsica II. Cossos de l'espai
Integració numèrica
Copyright © 2007 - 2024 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Matemàtiques recreatives
Clic dreit i "Guardar enllaç com..."
33%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi