Vostè està aquí  >  Inici  >  Software  >  Nombre de plats teòrics pel mètode McCabe-Thiele
> 47 taules VLE (equilibri líquid-vapor)

> Complets informes imprimibles amb dades i gràfica

> Nombre de cada plat sobre la gràfica

> Modificació interactiva de dades en el diagrama Y-X

> Edició de les seves pròpies taules VLE

> Equacions de les rectes operatives

Tema "Sky blue"
Ampliar ( + )
Captures de pantalla
Equilibri Líquid-Vapor

Podem especificar l'equilibri líquid-vapor (VLE) de dues formes:
1 - Volatilitat relativa alfa (si aquesta és constant).
2 - Taula de valors.

Azeòtrops

Podem treballar amb mescles binàries que tinguin azeòtrops.
Vegi les taules d'equilibri que s'inclouen amb l'aplicació de:
- Acetat d'etil - Etanol
- Acetona - Cloroform
- Etanol - Aigua
- n-heptà - Toluè, etc.

3 formes d'entrar / modificar valors ( * )

Els valors es poden modificar de 3 formes:
1 - Movent amb el ratolí el punt representat sobre la gràfica de McCabe-Thiele:
Podem canviar d'aquesta manera: Volatilitat relativa, composició dels corrents, punt q,
valor del paràmetre q, raó de reflux.
2 - Movent el cursor lliscant de la dada corresponent.
3 - Escrivint el seu valor.Rectes operatives i recta q

Es mostren les rectes operatives d'enriquiment i esgotament, recta q i les seves equacions.
Podem moure el punt q de tall d'aquestes rectes.

Nombre de cada plat

Es mostra el nombre de cada plat a la gràfica de McCabe-Thiele.

47 Taules d'equilibri líquid vapor (VLE)

Acetat d'etil-Àcid acètic (740 mmHg)
Acetat d'etil-Etanol
Acetona-Aigua
Acetona-Benzè (760 mmHg)
Acetona-Butanona (760 mmHg)
Acetona-Cloroform
Acetona-Etanol.
Acetona-Metanol (760 mmHg)
Acetona-Tetraclorur de carboni (760 mmHg)
Àcid acètic-Ciclohexà (760 mmHg)
Aigua-Àcid acètic (760 mmHg)
Aigua-Etilenglicol (760 mmHg)
Aigua-n-Propanol (750 mmHg)
Benzè-Ciclohexà (760 mmHg)
Benzè-m-Xilè (760 mmHg)
Benzè-Toluè
Butanona-Benzè (760 mmHg)
Butanona-n-Propanol (760 mmHg)
Butanona-p-Xilè (760 mmHg)
Butanona-Toluè (760 mmHg)
Ciclohexà-n-Propanol (760 mmHg)
Etanol-Aigua
Etanol-Benzè (760 mmHg)
Etanol-Nitrometà (730 mmHg)

Altres característiques

- Fracció molar dels corrents d'alimentació, destil·lat i residu.
- Volatilitat relativa
- Taula d'equilibri líquid-vapor
- Obre i desa taula de l'equilibri líquid-vapor
- Paràmetre q:  Grau de vaporització de l'alimentació
- Raó de reflux
- Raó de reflux mínima
- Eficàcia de plat global
- Nombre del plat de l'alimentació
- Nombre de plats teòrics

- Impressió d'informe amb:
- Dades d'entrada
- Taula de l'equilibri líquid-vapor (VLE)
- Equacions de les rectes operatives i de la recta q
- Gràfica de McCabe-Thiele
- Taula amb les composicions dels plats


Etanol-o-Xilè (760 mmHg)
m-Xilè-Anilina (745 mmHg)
m-Xilè-o-Xile (200 mmHg)
Metanol-Aigua
Metanol-Butanona (760 mmHg)
Metanol-Etanol (760 mmHg)
Metanol-Etilenglicol (760 mmHg)
Metanol-n-Propanol (760 mmHg)
Metanol-Nitrometà (730 mmHg)
n-Heptà-Toluè
n-Hexà-Anilina (760 mmHg)
n-Hexà-Benzè (760 mmHg)
n-Hexà-Ciclohexà (757.6 mmHg)
n-Hexà-n-Heptà (757.6 mmHg)
n-Hexà-Tetraclorur de carboni (760 mmHg)
p-Xilè-Anilina (745 mmHg)
p-Xilè-m-Xile (200 mmHg)
p-Xilè-o-Xilè (200 mmHg)
Tetraclorur de carboni-Benzè (760 mmHg)
Tetraclorur de carboni-m-Xilè (760 mmHg)
Tetraclorur de carboni-o-Xilè (760 mmHg)
Tetraclorur de carboni-p-Xilè (760 mmHg)
Toluè-m-Xilè (760 mmHg)
Nota:
( * ) En la versió NO REGISTRADA només es pot editar la composició d'una de les corrents (alimentació, destil·lat o residu) aleatòriament.
Ràpid i fàcil

Software per a Windows per al càlcul del nombre de plats teòrics pel mètode de McCabe-Thiele per columnes de destil·lació fraccionada de mescles binàries.


Destil·lació fraccionada de mescles binàries...


Mètode de McCabe-Thiele
Software d'Enginyeria Química


In other languages
THCA
Windows XP - Vista - 7 - 8 - 10


Provar gratis.  Compra: 19 $  -  17 €
Sistema operatiuVersió


Manual d'usuari

Referència
Licència
2.4.2
Caixa fictícia.
Software només disponible per a descàrrega.
Característiques
Característiques destacades
Copyright © 2007 - 2024 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
Tema "Alps"
Ampliar ( + )
Tema "Bourgogne"
Ampliar ( + )
Tema "Dark"
Ampliar ( + )
Tema "Oceanus"
Ampliar ( + )
Tema "Sahara"
Ampliar ( + )
Tema "Silver"
Ampliar ( + )
Tema "Tropical"
Ampliar ( + )
Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Clic dreit i "Guardar enllaç com..."
33%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi