Declaració de protecció de dades

1. Tractament de dades personals
VaxaSoftware obté i tracta només les xifres d'accés estadístiques i anònimes del proveïdor d'espai a Internet, sense veure afectat, a més d'aquests, cap dada d'ús relatiu a persones. Les xifres d'accés estadístiques ens proporcionen, per exemple, informació sobre les pàgines visitades amb més freqüència, així com les últimes pàgines visitades, a través de les quals l'usuari ha accedit a les nostres pàgines web (p.ex. a través d'un cercador).

No es realitza cap assignació de les dades estadístiques a persones. Es tracta per això d'un tractament de dades exclusivament anònim. Us advertim però sobre el fet que tots els usuaris d'Internet deixen un rastre en visitar pàgines web, que podria possibilitar una identificació posterior, per exemple gràcies a l'adreça IP.

No es guardaran dades relatives a la seva persona sense el seu consentiment. Vostè decideix si vol comunicar les seves dades a VaxaSoftware saber quin és en el marc d'una enquesta o d'un concurs. Les dades obtingudes per aquest procediment es tractaran de forma absolutament secreta i no es transmetran a tercers amb fins publicitaris ni d'altra índole.

Les dades del registre del producte s'avaluaran de forma anònima.

2. Cookies
www.vaxasoftware.com no utilitza cookies.

3. Dret d'informació
VaxaSoftware li comunica, en cas que així ho sol·liciti, si tenim dades guardats relatives a la seva persona i de quins es tracta.

Nota
Aquesta pàgina té caràcter exclusivament informatiu i no legal, per la qual cosa no es podrà utilitzar com a base per a cap recurs.

Vostè està aquí  >  Inici  >  Política de privacitat
Política de Privacitat
Copyright © 2007 - 2024 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.