Provar gratis. Compra: 89 $  -  74 €
Ref.: TFQZ -  Versió 1.25 - S.O.: Windows 7 - 8 - 10
Caixa fictícia. Només disponible per a descàrrega
Nou en l'última versió
Generador de problemes i exercicis de FÍSICA + QUÍMICA


Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Nou en la versió 1.24
MÒDUL DE QUÍMICA

- Nou subtema en el tema "Unitats i fórmules químiques":
  -- Fórmula empírica

- Nou subtema en el tema "Dissolucions":
  -- Dissolucions II

- Nou subtema en el tema "Cinètica química":
  -- Diagrama d'energia potencial de reaccions

- Nous subtemes en el tema "Equilibris àcid-base":
  -- Àcids febles I
  -- Àcids febles II
  --  Bases febles I
  --  Bases febles II- Nou subtema en el tema "Reaccions redox, electròlisi i piles":
  -- Electròlisi I

- Nous subtemes en el tema "Química orgànica":
  -- Isomeria de cadena
  -- Isomeria de posició
  -- Isomeria de funció
  -- Isomeria geomètrica
  -- Isomeria òpticaVostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Generador d'exercicis de Física i Química  >  Nou en l'última versió
Copyright © 2007 - 2022 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
Nou en la versió 1.25
MÒDUL DE FÍSICA

- Nous subtemes en el tema "Circuits elèctrics":
  -- Circuits en sèrie RL, RC, RLC de corrent altern (I)
  -- Circuits en sèrie RL, RC, RLC de corrent altern (II)
MÒDUL DE QUÍMICA

- Nous subtemes en el tema "Reaccions redox, electròlisi i piles":
  -- Ajustament de semireaccions redox en medi àcid
  -- Ajustament de semireaccions redox en medi bàsic