Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Generador d'exercicis de Física i Química
Nota:
El text blau indica els temes nous en aquesta versió.
TFQZ
Windows 7 - 8 - 10


Sistema operatiuVersió


Manual d'usuari

Referència
Licència
1.25.0
Creu seus pròpies col·leccions en segons...
FÍSICA + QUÍMICA


Caixa fictícia.
Només disponible per a descàrrega.
In other languages
Ràpid i fàcil

Creu i imprimiu completes col·leccions d'exercicis per als seus alumnes.
Exàmens, exercicis de repàs i tasca diària.

Obtingui les seves col·leccions a l'instant en qualsevol moment.
Una interminable font de material educatiu adaptat a les seves necessitats específiques.
Unitats i fórmules químiques
Gasos
Dissolucions
Estequiometria de reaccions
Termodinàmica química
Cinètica química
Equilibris en fase gasosa
Equilibris àcid-base
Equilibris de precipitació
Reaccions redox, electròlisi i piles
Estructura atòmica
Química orgànica
Formulació orgànica. HidrocarbursFormulació i nomenclatura inorgànica
Formulació orgànica. Compostos oxigenatsFormulació orgànica. Compostos nitrogenats
Estructura molecular
FÍSICA + QUÍMICA
Generador de problemes i exercicis

Cinemàtica: Moviment en 1 dimensió
Cinemàtica: Moviment en 2 dimensions
Dinàmica
Pressió i estàtica de fluids
Treball, energia i potència
Camp elèctric
Circuits elèctrics
Camp magnètic
Camp gravitatori
Moviment harmònic simple (M.H.S.)
Moviment ondulatori
Ones sonores
Òptica
Física moderna
Canvis d'unitats
Càlcul vectorial
Provar gratis.  Compra: 89 $  -  74 €
Copyright © 2007 - 2024 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
25%
ESTALVI
Basat en el preu dels dos productes
en dòlars (USD): FÍSICA  -  QUÍMICA
Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Clic dreit i "Guardar enllaç com..."
33%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi