Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Generador d'exercicis de Matemàtiques i Física
Nota:
El text blau indica els temes nous en aquesta versió.
TMFZ
Windows 7 - 8 - 10


Sistema operatiuVersió


Manual d'usuari

Referència
Licència
1.25.0
Creu seus pròpies col·leccions en segons...
MATEMÀTIQUES + FÍSICA


Caixa fictícia.
Només disponible per a descàrrega.
In other languages
Garantia de satisfacció
100%
Ràpid i fàcil

Creu i imprimiu completes col·leccions d'exercicis per als seus alumnes.
Exàmens, exercicis de repàs i tasca diària.

Obtingui les seves col·leccions a l'instant en qualsevol moment.
Una interminable font de material educatiu adaptat a les seves necessitats específiques.
MATEMÀTIQUES + FÍSICA
Generador de problemes i exercicis

Sistemes d'equacions lineals
Nombres naturals
Nombres enters
Nombres decimals
Nombres racionals
Nombres reals
Canvis d'unitats
Sistema sexagesimal
Potències i radicals
Proporcions i percentatges
Polinomis
Successions i progressions
Equacions. Introducció

Inequacions
Sistemes d'equacions no lineals
Matrius, determinants i sistemes d'equacions
Geometria bàsica I. Formes planes
Trigonometria
Nombres complexos
Geometria analítica en el pla
Geometria analítica de l'espai
Límits
DerivadesEstudi de funcions
Representació gràfica de funcions
Integrals indefinides
Integrals definides
Estadística descriptiva
Combinatòria
Divisibilitat
Exponencials i logaritmes
Sistemes d'inequacions
Espai vectorial
Equacions diferencials
Probabilitat
Fraccions algebraiques
Equacions. Lineals
Equacions. Quadràtiques

Equacions. Altres tipus

Còniques
Càlcul vectorial
Geometria bàsica II. Cossos de l'espai
Integració numèrica
7 dies o reembors
Cinemàtica: Moviment en 1 dimensió
Cinemàtica: Moviment en 2 dimensions
Dinàmica
Pressió i estàtica de fluids
Treball, energia i potència
Camp elèctric
Circuits elèctrics
Camp magnètic
Camp gravitatori
Moviment harmònic simple (M.H.S.)
Moviment ondulatori
Ones sonores
Òptica
Física moderna
Canvis d'unitats
Càlcul vectorial
Provar gratis.  Compra: 89 $  -  74 €
25%
Basat en el preu dels dos productes
en dòlars (USD): MATEMÀTIQUES  -  FÍSICA
ESTALVI
Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Copyright © 2007 - 2022 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.